"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน MFU Swimming Championship

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤษณัชพล ชัยมณีวรรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ที่ได้รับรางวัล
รางวัลเหรียญทอง
• กรรเชียง 50เมตร
• ผีเสื้อ 50 เมตร และ 100 เมตร
• ฟรีสไตล์ 50 เมตร

รางวัลเหรียญเงิน
• ฟรีสไตล์ 100 เมตร และ 200 เมตร
• เดี่ยวผสม 200 เมตร
• กรรเชียง 100 เมตร
• กบ 50 เมตร

รางวัลเหรียญทองแดง
• กบ 100 เมตร

จากการแข่งขัน MFU Swimming Championship อายุ 9  ปี ชาย

จัดโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ( TSA )

ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566