"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Excella Web Junior League Championship 2566 ครั้งที่3

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แบดมินตัน ประเภท หญิงคู่ 8 ปี ในรายการ Excella Web Junior League Championship 2566 ครั้งที่3 จัดโดย CMI แบดมินตัน ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2566