"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ รายการ Yamaha R3 bLUcRU Thailand Cup 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพศิน ชมภูรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการYamaha R3 bLUcRU Thailand Cup 2023 สนามที่ 4 เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ สนาม Thailand Circuit Motor Sport Complex จังหวัดนครปฐม โดยผลการแข่งขันRace ที่ 1 ได้อันดับที่ 3 และ Race ที่ 2 ได้อันดับที่ 4