"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงทีราภรณ์ วงศ์ศรีใส ป.3/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงทีราภรณ์ วงศ์ศรีใส ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษ และเหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ รายวิชา คณิตศาสตร์ จัดโดย Nationnal Test Online Program เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566