"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันบาสเกตบอลสามคน Thailand 3×3 Basketball Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cups 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  1. เด็กหญิงภทรกมล พงษ์สุวรรณ์
  2. เด็กหญิงอรชพร อนุวรรณ
  3. นางสาวนภัสวรรณ รัตตนิทัศน์
  4. นางสาวณัฎฐนัลฐ์ ภูมิวิชิตชัย

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันบาสเกตบอลสามคนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Thailand 3×3 Basketball Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cups 2023) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566