"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันวาดภาพรายการ Young Lears Art Competition

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิริกร กิติกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวาดภาพรายการ ประกวด Young Lears Art Competition ระดับอายุ 12-15 ปี จัดโดย British council วันที่ 1 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2566