"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายจิรวิน เลิศจรัสศิวิไล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ในรายการแม่ฟ้าหลวง swimming championship

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิรวิน เลิศจรัสศิวิไล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ในรายการแม่ฟ้าหลวง swimming championship โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566