"The ultimate aim of education is the development of character"

นายภัทรเดช  สีแดง นักกีฬาโปโลน้ำเยาวชนทีมชาติ รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายภัทรเดช  สีแดง นักเรียนชั้น ม.4/10  นักกีฬาโปโลน้ำเยาวชนทีมชาติ  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ  17 ปี ชาย  จากการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566   ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2566  ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย   (ระดับประเทศ)