"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวสุชัญญา วนจันทรรักษ์ นักกีฬาบาสเกตบอล รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชัญญา  วนจันทรรักษ์  ม.4/5   นักกีฬาบาสเกตบอล  ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง  ในการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ  TOAQ 3 x 3 BASKETBALL ALL THAILAND 2023  วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  จัดโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3×3 UTCC CHAMPIONSHIP   2023  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 20 สิงหาคม  2566  ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย