"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฎฐวี ฟองลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ที่ได้รับ “Best Completion Student Award จบหลับสูตรของ Smart Brian Thailand

และรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจิตนคณิต level 10 จาก การแข่งขัน smart brain world championship ครั้งที่ 21

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี