"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน 25th Asia Pacific Dance Competition 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล  Honourable Mention

จากการแข่งขัน 25th Asia Pacific Dance Competition 2023 จัดโดย 25th Asia Pacific Dance Competition 2023  เมื่อวันที่ 17-20 สิงหาคม 2566