"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชวกร ลีรัตนากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำแม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ ปี2566

ขอชื่มและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายชวกร ลีรัตนากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำแม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ ปี2566 ได้แก่

-ฟรีสไตล์ 25 เมตร
-กรรเชียง 25 เมตร
-ฟรีสไตล์ 50เมตร
-กรรเชียง 50 เมตร
จัดโดย หน่วยงาน CNXswimmingระหว่างวันที่  12-13 สิงหาคม 2566