"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันศิลปะการเต้นในเวทีระดับนานาชาติ Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 25

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมิ่งกมล พรหมเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11

ที่ได้รับรางวัล

🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

🥈 เหรียญเงิน ประเภทการแข่งขัน  รายการ Ensembles 11&Under จากการแข่งขันศิลปะการเต้นในเวทีระดับนานาชาติ Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 25

จัดการแข่งขันโดย Asia Pacific Dance Competition

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566