"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล Kids Soccer รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

1.เด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

2.เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

3.เด็กชายรัชช์ณาเอก อินต๊ะรักษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

4.เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

5.เด็กชายจิรัฎฐ์ ลือชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

6. เด็กชายพิทยุตม์ วันจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

7. เด็กชายภวิษณุ โกมลตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13

 

ที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ Kids Soccer รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม kick off arena

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566