"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย เอวิน สมิตินันทน์ ลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลClass levels : LEVEL -A1 ได้คะแนน 92.5% ในการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิกสำหรับเยาวชน 6-18 ปี ครั้งที่ 9

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายเอวิน สมิตินันทน์ ลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล Class levels : LEVEL -A1 ได้คะแนน 92.5% ในรายการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิกสำหรับเยาวชน 6-18 ปี ครั้งที่ 9 จัดโดย KGL CONTEST ENGLISH OLYMIPAD ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2566