"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันดนตรีรายการ Yamaha Electone Festival 2023 รอบ VDO Audition ที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติวรดา ขุนจินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล Gold Prize (Distinction) และเป็นตัวแทนประเทศไทยรุ่น Junior Age Group 2 จากการแข่งขันดนตรีรายการ Yamaha Electone Festival 2023 รอบ VDO Audition ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ Music Hall ชั้น 4 อาคารสยามกลการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566