"The ultimate aim of education is the development of character"

เชิดชูเกียรติ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566 สังกัด Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand จาก พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรรณวนัช ขวัญสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566 สังกัด Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand จาก พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

จากรายการ เชิดชูเกียรติ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566 สังกัด Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand จาก พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย องค์กรเครือข่ายคนดีศรีเชียงใหม่   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566