"The ultimate aim of education is the development of character"

แข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศ 2023)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภณิตา ผลอุดม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ(รอบคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศ 2023)

International Mathematical Genius Olympiad -IMGO(World championship 2023)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะกรุงเทพมหานคร

จัดโดยมูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการ(สวช)และโอลิมปิกนานาชาติ