"The ultimate aim of education is the development of character"

ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายสุปวีณ์ หาญมานพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

ที่ได้รับเกียรติบัตรในโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ “ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖”

เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จ.เชียงใหม่