"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธนาฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 หญิงคู่8ปี ชนะเลิศอันดับ1 คู่ผสม8ปี และชนะเลิศอันดับ2 หญิงเดียว8ปี การแข่งขันExcella junior championship ครั้งที่ 3

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฎฐณิชา ธนาฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 หญิงคู่8ปี ชนะเลิศอันดับ1 คู่ผสม8ปี และชนะเลิศอันดับ2 หญิงเดียว8ปี ในรายการแบตมินตัน Excella junior championship ครั้งที่ 3 จัดโดย ศูนย์ฝึกแบตมินตันจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามแบตมินตัน CMI เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2566