"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงทีราภรณ์ วงศ์ศรีใส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ 3 การแข่งขันสมาร์ทเบรนชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ 21

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงทีราภรณ์ วงศ์ศรีใส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ 3 ในการแข่งขันสมาร์ทเบรนชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สมาร์ทเบรน ณ่สวนนงนุช พัทยา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566