"The ultimate aim of education is the development of character"

นายพงษ์พัฒน์ กันธะโน  รางวัลชนะเลิศแข่งขัน ROV CAMT CMU League 2023 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ กันธะโน  ม.6/3  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภททีม) รับเงินรางวัล 50,000 บาท  จากการแข่งขัน ROV CAMT CMU League 2023  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566   จัดโดยวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (รวมทีมกับศิษย์เก่า PRC)