"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง)  กีฬาเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ ม.4/2  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  (เหรียญทอง) ประเภทต่อสู้ เยาวชน ชาย รุ่นอายุ 15-17ปี น้ำหนัก 48-51 กิโลกรัม สังกัดทีม Special  Forces  และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทต่อสู้  จากการแข่งขัน  “Chiangrai Taekwondo  Championship 2023 การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือตอนบน ชิงถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย”  วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566   ณ ชั้นG โซนแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย  จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย