"The ultimate aim of education is the development of character"

นายจิระวัฒน์  โตวัฒน์นิมิต  ม.4/7   รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายจิระวัฒน์  โตวัฒน์นิมิต  ม.4/7   ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

  • รางวัลที่ 2 การแข่งขันเปียโนนานาชาติ AIMA Festival 2023 (Preliminary Round) Video Submission รุ่น Age Group Senior  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566  จัดโดย  The Association of International Music & Arts – AIMA  ประเทศไต้หวัน Taiwan
  • รางวัลเยาวชนต้นแบบ ประจำปี 2566 สาขาศิลปวัฒนธรรม  ภายใต้โครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ร่วมใจพัฒนา รักษาความดี สร้างสรรค์สังคม”  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566   จัดโดยชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย
  • รางวัล “เยาวชนต้นกล้าแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2566 สาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ในงานประกาศเกียรติคุณ เยาวชนและบุคคลสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566   วันที่ 27 พฤษภาคม 2566   จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม