"The ultimate aim of education is the development of character"

แข่งขันฟุตบอลรายการ KIDS Soccer รุ่น U12

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายภูภูมิ สุราวาลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันฟุตบอลรายการ KIDS Soccer รุ่น U12

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ สนามฟุตบอล Kick Off Arena Chiang Mai