"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ Excella Web Junior League Championships 2566 ครั้งที่ 3

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญาภา กิติคุณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัล

  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุ 10 ปี

จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Excella Web Junior League Championships 2566 ครั้งที่ 3

ณ สนามแบดมินตัน CMI จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2566