"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล “KIDS SOCCER U10”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภัทรตะวัน ญามณี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่2

จากการแข่งขันฟุตบอล “KIDS SOCCER U10”

ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม KICK OFF ARENA CMI

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566