"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลรายการป.พัน 7 Youth cup ฟุตบอล 7 คน U9

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายรัชช์ณาเอก   อินต๊ะรักษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

ที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1(รุ่นอายุ 9 ปี) สังกัด Niceplace football academy

จากการแข่งขันฟุตบอลรายการ ป.พัน 7 Youth cup ฟุตบอล 7 คน U9

ณ สนามกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566