"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ แม่เมาะสวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายชโนทัย  ซายพวง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

ที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลถ้วยชนะเลิศลำดับที่ 4 รุ่นอายุ 10 ปี ชาย
  • รางวัล 4 เหรียญทอง
  • รางวัล 3 เหรียญเงิน

จากการแข่งขันว่ายน้ำ แม่เมาะสวิมมิ่งแชมป์เปี้ยนชิพ 2023

จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

ณ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ระหว่างวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2566