"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล รายการ KELME CUP 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤษกร ศิริธวนากุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันฟุตบอล รายการ KELME CUP 2023

จากการแข่งขันฟุตบอล รายการ KELME CUP 2023 จัดโดย Uttaradit United Academy 656   เมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2566