"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ แม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติรัตน์ คำแหง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล

3 เหรียญทอง ประเภทผีเสื้อ 50 เมตร ประเภทกบ 25 และ 50 เมตร
ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคล อันดับ 10

จากการแข่งขันว่ายน้ำ แม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566 จัดโดย เทศบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง   เมื่อวันที่ 12 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566