"The ultimate aim of education is the development of character"

CHIANGRAI SPORT CITY TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือตอนบน

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิตติพัฒน์ ไพรศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล

1 เหรียญเงิน ประเภท พุ่มเซ่เดี่ยวสายเขียว อายุ 11-12 ปี
1 เหรียญทองแดง ประเภท เคียวรูกิ (ต่อสู้) ยุวชน ชายรุ่น น้ำหนัก 33-37 กก.

จาก CHIANGRAI SPORT CITY TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือตอนบน จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฏาคม 2566