"The ultimate aim of education is the development of character"

แข่งขันว่ายน้ำ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวันวิสา อินต๊ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รายการว่ายผลัดผสม 4*100 เมตร

ในการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

ระหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2566

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี