"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธนานัน คำสายใย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ได้รางวัลชนะเลิศ รายการฟุตบอล 8 คน (สันนาเม็งคัพ) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 รุ่นอายุ 10 ปี

ขื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนานัน คำสายใย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ที่ได้รางวัลชนะเลิศ รายการฟุตบอล 8 คน (สันนาเม็งคัพ) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 รุ่นอายุ 10 ปี จัดโดย เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566