"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัชพล นุ้ยวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 รายการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อายุ 8 ปี ครั้งที่ 1 ณ.สวนไผ่ยิ้ม ลำพูน

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณัชพล นุ้ยวรรณ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ในรายการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อายุ 8 ปี ครั้งที่ 1 ณ สวนไผ่ยิ้ม ลำพูน ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2556