"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณภูรี คำมงคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล BRONZE PRIZE ประเภท Junior Age Group 1 ในรายการ Yamaha Electone Festival 2023 (Thailand Preliminary Round)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณภูรี คำมงคล ที่ได้รับรางวัลBRONZE PRIZE ประเภท Junior Age Group 1 ในรายการ Yamaha Electone Festival 2023 (Thailand Preliminary Round) ณ Yamaha Music Hall อาคารสยามกลการ จัดโดย สถาบันดนตรียามาฮ่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566