"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำรายการแม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเมธาพร มิ่งขวัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล

  1. 2 เหรียญทอง รายการ กรรเชียง 50 เมตร  ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 25 เมตร
  2. 2 เหรียญเงิน รายการ  กบ 25 เมตร  ผีเสื้อ 50 เมตร
  3. 1 เหรียญทองแดง  รายการ กบ 50 เมตร
  4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 6 รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

จากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการแม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566 จัดโดยมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตลำปาง ณ สระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2566