"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัตติมา ทาหนัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ” ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ” ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566