"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ “แม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ 10 เหรียญทอง

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 10 เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ “แม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ” รุ่นอายุ 7 ปี ได้แก่

1.ท่าฟรีสไตล์ 25 และ 50 เมตร

2.ท่าผีเสื้อ 25 และ 50 เมตร

3.ท่ากบ 25 และ 50 เมตร

4.ท่ากรรเชียง 25 และ 50 เมตร

5.ท่าเกาะโฟมเตะขา

6.ท่าว่ายผลัดฟรีสไตล์ 25×2

จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ณ สระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2566