"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพอเพียง เมืองมาหล้า ชั้นประถมศึกษาปีที่3 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ รายการแม่เมาะแชมป์เปียนชิพ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ท่ากบ50เมตร และ ท่าผีเสื้อ50เมตร 3 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์25 เมตร ท่าผีเสื้อ25เมตรและท่ากบ25เมตร 1 เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง 50เมตร

เด็กชายพอเพียง เมืองมาหล้า  ชั้นประถมศึกษาปีที่3

เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ รายการแม่เมาะแชมป์เปียนชิพ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ท่ากบ50เมตร และ ท่าผีเสื้อ50เมตร 3 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์25 เมตร ท่าผีเสื้อ25เมตรและท่ากบ25เมตร 1 เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง 50เมตร อยู่ลำดับที่ 8 ของรุ่น 9 ปีชาย  จัดโดย เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2566