"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐกฤต กองเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันรายการ Suanpai Cup 2023 รุ่น U8

 

เด็กชายณัฐกฤต  กองเมือง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

จากการแข่งขันรายการ  Suanpai Cup 2023 รุ่น U8

เมื่อวันที่  12 -13 สิงหาคม 2566

จัดโดย สวนไผ่นายยิ้ม จ.ลำพูน

ระดับจังหวัด