"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิง วิชิตา มณีวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ หญิงเดี่ยว 10 ปี รุ่น U11 และรางวัลชนะเลิศ คู่ผสม 10 ปี รุ่น U11 จากการแข่งขันรายการ Alligators Junior แม่จัน โอเพ่น ครั้งที่ 1

เด็กหญิง วิชิตา  มณีวงค์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

ได้รับรางวัล   – ชนะเลิศ  หญิงเดี่ยว 10 ปี  รุ่น U11

– ชนะเลิศ  คู่ผสม 10 ปี    รุ่น U11

จากการแข่งขันรายการ Alligators Junior แม่จัน โอเพ่น  ครั้งที่ 1

ณ (สถานที่ ที่ไปแข่ง)  สนามแบดมินตัน เทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่  12 – 13 สิงหาคม 2566  จัดโดย  เทศบาลตำบลแม่จัน(ระดับ ภาค)