"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Music Learning Fest # 9 Category III (Grade 6) โดย Trinity College London

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชา ตันธนสิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566