"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (แม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ) ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายรมย์ ภักดีฤทธิบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล

– เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย
– เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย
– เหรียญเงิน ท่ากบ 25 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย
– เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย
– เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย
– เหรียญทองแดง ท่ากบ 50 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

จากการแข่งขันการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (แม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ) ประจำปี 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2566