"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ  Excella​ Web​ Junior​ League Championship 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิงพันธุ์  ไพวิบูลย์. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ที่ได้รับรางวัล

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคู่ผสมรุ่นอายุ 10 ปี

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงคู่รุ่นอายุ 10 ปี
จากการแข่งขันแบดมนตันในระดับจังหวัด จัดโดยชมรมซีเอ็มไอแบดมินตันร่วมกับ EXCELLA ในรายการ  Excella Web Junior League Championship 2023 สนามที่ 3 
นามแบดมินตัน CMI จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 12 13 สิงหาคม 2566