"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเปียโนในงาน Music Learning Fest 2023 เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 9 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัญรินทร์   ทรมีฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโนในงาน Music Learning Fest 2023 เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 9
Live in 2023 Piano Open Stage, Junior Category
จัดโดย บริษัทเอดูโพรเกรศ จำกัด
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566