"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายอาชว์ มาตนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัลในรุ่นอายุ 10 ปี ชาย รวม 1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง 

รายการดังนี้ 

1.เหรียญทอง ท่ากบ ระยะ 50 เมตร  

2.เหรียญทองแดง ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร  

3.เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร 

4.เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร 

จากการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566
ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566