"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ แม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณฏฐวรรธน์ สุวดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัล

  • 1 เหรียญทอง จากท่ากรรเชียง 50 ม. 
  • 1 เหรียญเงิน จากฟรีสไตล์ 25 ม. 
  • 1 เหรียญทองแดง จากท่ากบ 25 ม.  ในรุ่นอายุ 10 ปีชาย 

จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ แม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566
จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 
สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2566