"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬายิงปืน ชิงแชมป์เยาวชน ประจำปี 2566 (Green shooting Championship 2023)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายเก้า ศุกระจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทปืนยาวอัดลมชาย รุ่นอายุ 10-12ปี

จากการแข่งขันกีฬายิงปืน ชิงแชมป์เยาวชน ประจำปี 2566 (Green shooting Championship 2023) จัดโดย สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566