"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนภัสภรณ์ สุเมรุไหว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี (เหรียญทองแดง)

จากการแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ จัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2566